O aplikaci

Tato webová aplikace vznikla za finanční podpory:

Na vzniku této aplikace se podíleli akademičtí pracovníci z:

Kontaktní e-mail:

info@nezmizelo.cz